Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 149: Man singet mit Freuden vom Sieg

BWV 149: Man synger med jubel om seier

 

Mikkelsmesse

   

1. Kor: Man singet mit Freuden

1. Kor:

Man singet mit Freuden vom Sieg
in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des Herrn behält den Sieg,
die Rechte des Herrn ist erhöhet,
die Rechte des Herrn behält den Sieg.

Man synger med jubel om seier
i de rettferdiges telter,
for Herrens høyre hånd gjør storverk,
og Herrens høyre hånd reiser opp.
Ja, Herrens høyre hånd gjør storverk.

   

2. Arie bass: Kraft und Stärke sei gesungen

2. Arie bass:

Kraft und Stärke sei gesungen
Gott, dem Lamme, das bezwungen
und den Satanas verjagt,
der uns Tag und Nacht verklagt.
Ehr und Sieg ist auf die Frommen
durch des Lammes Blut gekommen.

Kraften, styrken vær besunget,
Gud og Lammet som har tvunget
Satan og til fange tatt,
som oss plager dag og natt.
Ære, seier til alle fromme
gjennom Lammets blod har kommet.

   

3. Resitativ alt: Ich fürchte mich

3. Resitativ alt:

Ich fürchte mich
vor tausend Feinde nicht,
denn Gottes Engel lagern sich
um meine Seiten her;
wenn alles fällt, wenn alles bricht,
so bin ich doch in Ruhe.
Wie wär es möglich zu verzagen?
Gott schickt mir ferner Ross und Wagen
und ganze Herden Engel zu.

Jeg frykter ei
for tusen fiender,
for Herrens engel leirer seg
trygt ved min side her.
Og faller alt og brytes ned,
forstyrres ei min fred.
Hvordan kan motet fra meg vende?
Gud vil meg hest og vogner sende
og hele engleskaren med.

   

4. Arie sopran: Gottes Engel weichen nie

4. Arie sopran:

Gottes Engel weichen nie,
sie sind bei mir allerenden.
Wenn ich schlafe, wachen sie,
wenn ich gehe, wenn ich stehe,
tragen sie mich auf den Händen.

Herrens engel viker ei,
de er om meg alle ender.
Når jeg sover, våker de,
når jeg går, og når jeg står,
bærer de meg trygt på hender.

   

5. Resitativ tenor: Ich danke dir

5. Resitativ tenor:

Ich danke dir, mein lieber Gott, dafür.
Dabei verleihe mir,
dass ich mein sündlich Tun bereue,
dass sich mein Engel drüber freue,
damit er mich an meinem Sterbetage
in deinen Schoss zum Himmel trage.

Jeg takker deg, min kjære Gud, for det;
og derfor la det skje
at jeg må angre mine synder,
gi at min engel da seg ynder
så han hos meg i dødens stund vil være
og til ditt fang i himlen bære.

   

6. Duett alt, tenor: Seid wachsam,

6. Duett alt, tenor:

Seid wachsam, ihr heiligen Wächter,
die Nacht ist schier dahin.
Ich sehne mich und ruhe nicht,
bis ich vor dem Angesicht
meines lieben Vaters bin.

Vær våkne, å hellige voktere,
for natten ebber ut.
Jeg lenges nå og har ei ro
før jeg kan i himmelen bo
og skue der min kjære Gud

   

7. Koral: Ach Herr, lass dein lieb Engelein

7. Koral:

Ach Herr, lass dein lieb Engelein
am letzten End die Seele mein
in Abrahams Schoss tragen,
den Leib in seim Schlafkämmerlein
gar sanft ohn einge Qual und Pein
ruhn bis am jüngsten Tage!
Alsdenn vom Tod erwecke mich,
dass meine Augen sehe dich
in aller Freud, o Gottes Sohn,
mein Heiland und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhöre mich,
erhöre mich,
ich will dich preisen ewiglich!

Å Herre, la din engel fin
ved livets ende sjelen min
til paradiset bære,
la legemet i gravens favn
i ro foruten sorg og savn
til dommens dag få være!
Og da fra døden vekk du meg
så mine øyne skuer deg,
i fryd og glede, o Guds Sønn,
min Frelser, nådens trone skjønn!
O Jesus Krist, bønnhør du meg,
bønnhør du meg,
til evig tid jeg priser deg!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, October 15, 2017 14:19