Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 109: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben

BWV 109: Jeg tror nok, Herre, hjelp meg i min vantro

 

22. søndag i treenighetstiden

   

1. Kor: Ich glaube, lieber Herr

1. Kor:

Ich glaube, lieber Herr,
hilf meinem Unglauben!

Jeg tror nok, Herre,
hjelp meg i min vantro

   

2. Resitativ tenor: Des Herren Hand ist ja

2. Resitativ tenor:

Des Herren Hand ist ja noch nicht verkürzt,
mir kann geholfen werden.
Ach nein, ich sinke schon zur Erden
vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt.
Der Höchste will, sein Vaterherze bricht.
Ach nein, er hört die Sünder nicht.
Er wird, er muss dir
bald zu helfen eilen,
um deine Not zu heilen.
Ach nein, es bleibet mir um
Trost sehr bange.
Ach Herr, wie lange?

Vår Herres hand er ennå ei for kort
til hjelp og trøst å øve.
Akk nei, jeg synker alt i støvet
av sorgen, som tar håp og livsmot bort.
Vår Herre vil, hans faderhjerte slår.
Akk nei, mot synder er han hård.
Han vil, han må snart
komme deg til frelse
og gi deg liv og helse.
Akk nei, og jeg som kunne
trøsten trenge.
Akk Gud, hvor lenge?

   

3. Arie tenor: Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen

3. Arie tenor:

Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen,
wie wanket mein geängstigt Herz!
Des Glaubens Docht glimmt kaum hervor,
es bricht dies fast zustossne Rohr,
die Furcht macht stetig neuen Schmerz.

Hvor vankelmodig er dog håpet,
hvor vakler vel min bange sjel!
Nå troens lampe langsomt dør,
nå knekkes det tilstopte rør,
og fryktens smerte blir min del.

   

4. Resitativ alt: O fasse dich

4. Resitativ alt:

O fasse dich, du zweifelhafter Mut,
weil Jesus itzt noch Wunder tut!
Die Glaubensaugen werden schauen
das Heil des Herrn;
scheint die Erfüllung allzufern,
so kannst du doch auf die Verheissung bauen.

Fortvil nå ei, fatt mot og håp igjen,
den Herre Krist gjør under enn!
Og troens øye skal få skue
Guds fred og vern,
om hjelpen synes altfor fjern,
så kan du bygge på hans sikre løfte.

   

5. Arie alt: Der Heiland kennet

5. Arie alt:

Der Heiland kennet ja die Seinen,
wenn ihre Hoffnung hülflos liegt.
Wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten,
so steht er ihnen selbst zur Seiten,
damit zuletzt der Glaube siegt.,

Vår Frelser kjenner alle sine,
når deres håp er lagt i grus.
Når kjøtt og ånd i dem vil stride,
så står han selv ved deres side,
og troen nyter seirens rus.

   

6. Koral: Wer hofft in Gott

6. Koral:

Wer hofft in Gott und dem vertraut,
der wird nimmer zuschanden;
denn wer auf diesen Felsen baut,
ob ihm gleich geht zuhanden
viel Unfalls hie, hab ich noch nie
den Menschen sehen fallen,
der sich verlässt auf Gottes Trost,
er hilft seinín Gläubgen allen.

Den som til Gud har gitt seg selv,
skal aldri bli til skamme;
for bygger han på dette fjell,
om noe vil ham ramme
av ondt på vei, har aldri jeg
det mennesket sett falle.
som stoler trygt på Herrens trøst,
han sender hjelp til alle.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, September 25, 2017 13:20