Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 189: Meine Seele rühmt und preist

BWV 189: Fra min sjel går lov og pris

 

Maria besøkelsesdag

   

1. Arie: Meine Seele rühmt und preist

1. Arie:

Meine Seele rühmt und preist

Fra min sjel går lov og pris

Gottes Huld und reiche Güte.

opp til Gud for all hans nåde.

Und mein Geist, Herz und Sinn

Og i ånd, sjel og sinn

und ganz Gemüte

min takk skal råde,

ist in meinem Gott erfreut,

for min Gud gir glede stor,

der mein Heil und Helfer heisst.

hjelp og frelse gir hans ord.

   

2. Resitativ: Denn seh’ ich mich

2. Resitativ:

Denn seh’ ich mich und auch mein Leben an,

For ser jeg meg og hele livet an,

so muss mein Mund in diese Worte brechen:

så må min munn da bryte ut i glede:

Gott! Was hast du doch an mir gethan!

Gud, hva du har gjort mot meg og kan!

Es ist mit tausend Zungen

Ei kunne tusen tunger

nicht einmal auszusprechen,

din storhet nok utrede,

wie gut du bist,

hvor god du er,

wie freundlich deine Treu’,

hvor vennlig, mild og kjær,

wie reich dein’ Liebe sei.

hvor rik din nåde er.

So sei dir denn Lob, Ehr’ und Preis gesungen!

Deg være lov og pris og evig ære!

   

3. Arie: Gott hat sich hoch gesetzet

3. Arie:

Gott hat sich hoch gesetzet,

Gud troner i det høye,

und sieht auf das, was niedrig ist.

og skuer ned på alt som skjer.

Gesetzt, dass mich die Welt

Han ser at verden her

gering und elend hält,

meg arm og ringe ser,

doch bin ich hoch geschätzet,

dog skattet i Guds øye,

weil Gott mich nicht vergisst.

hans står meg alltid nær.

   

4. Resitativ: O was vor grosse Dinge

4. Resitativ:

O was vor grosse Dinge

Å, hvilke store under

treff’ ich an allen Orten an,

kan jeg på alle steder se

die Gott an mir gethan,

som Gud har latt meg skje.

wovor ich ihm mein Herz zum Opfer bringe.

Og derfor vil jeg ham mitt hjerte skjenke.

Er thut es, dessen Macht

Han er den, hvis makt

den Himmel kann umschränken,

kan himlen selv innskrenke,

an dessen Namens Pracht

på navnets store prakt

die Seraphin in Demuth nur gedenken.

serafer kun i ydmykhet kan tenke.

Er hat mir Leib und Leben,

Han har min kropp og livet,

er hat mir auch das Recht zur Seligkeit,

han har meg óg min rett til salighet.

und was mich hier und dort erfreut,

og hva jeg her av glede vet

aus lauter Huld gegeben.

av bare nåde givet.

   

5. Arie: Deine Güte, dein Erbarmen

5. Arie:

Deine Güte, dein Erbarmen

All din nåde, hjertevarme

währet, Gott, zu aller Zeit.

varer, Gud, i evighet.

Du erzeigst Barmherzigkeit

Miskunn og barmhjertighet

denen dir ergeb’nen Armen.

gir du alle dine arme.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, October 16, 2017 10:45