Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 154: Mein liebster Jesus ist verloren

BWV 154: Min kjære Jesus er blitt borte

 

2. søndag i åpenbaringstiden

   

1. Arie tenor: Mein liebster Jesus ist verloren

1. Arie tenor:

Mein liebster Jesus ist verloren:

Min kjære Jesus er blitt borte,

o Wort, das mir Verzweiflung bringt,

Fortvilelse i hjertet rår,

o Schwert, das durch die Seele dringt,

et sverd som gjennom sjelen går

o Donnerwort in meinen Ohren.

et tordenord som natten sorte.

   

2. Resitativ tenor: Wo treff ich meinen Jesum an

2. Resitativ tenor:

Wo treff ich meinen Jesum an,

Hvor finner jeg, min Jesus, deg,

wer zeiget mir die Bahn,

hvem viser meg den vei

wo meiner Seelen

hvor han, min kjære

brünstiges Verlangen,

Frelser, er forsvunnet,

mein Heiland, hingegangen?

han som min sjel har bundet?

Kein Unglück kann mich so empfindlich rühren,

En tyngre straff kan aldri slik meg riste

als wenn ich Jesum soll verlieren.

som om jeg skal min Jesus miste.

   

3. Koral: Jesu, mein Hort und Erretter

3. Koral:

Jesu, mein Hort und Erretter,

Jesus, du mitt skjold og verge,

Jesu, meine Zuversicht,

Jesus, tilflukt i all nød,

Jesu, starker Schlangentreter,

du som slangen kan besverge,

Jesu, meines Lebens Licht!

du som livets lys meg bød.

Wie verlanget meinem Herzen,

Å, hvor lengter vel mitt hjerte,

Jesulein, nach dir mit Schmerzen!

Jesus, etter deg med smerte!

Komm, ach komm, ich warte dein,

Kom, ja kom, jeg venter deg,

komm, o liebster Jesulein!

kom, min Jesus, kom til meg!

   

4. Arie alt: Jesu, lass dich finden

4. Arie alt:

Jesu, lass dich finden,

Jesus, la deg finne,

lass doch meine Sünden

la aldri noensinne

keine dicke Wolken sein,

synden bli den tykke sky

wo du dich zum Schrecken

hvor du for å skremme

willst für mich verstecken,

bak den vil deg gjemme,

stelle dich bald wieder ein!

kom da frem for meg på ny!

   

5. Arioso bass: Wisset ihr nicht

5. Arioso bass:

«Wisset ihr nicht, dass ich sein muss

”Visste dere ikke at jeg må være

in dem, das meines Vaters ist?»

i min Fars hus?”

   

6. Resitativ tenor: Dies ist die Stimme

6. Resitativ tenor:

Dies ist die Stimme meines Freundes,

Det er jo stemmen til min venn!

Gott Lob und Dank!

Gud takk og lov!

Mein Jesus, mein getreuer Hort,

Min Jesus, trofast venn og bror,

lässt durch sein Wort

lar i sitt ord

sich wieder tröstlich hören;

seg atter nådig høre;

ich war vor Schmerzen krank,

jeg var blitt smertens rov,

der Jammer wollte mir das Mark

min jammer ville marg og ben

in Beinen fast verzehren;

i kroppen min fortære.

nun aber wird mein Glaube wieder stark,

Men nå blir troen min så sterk og ren,

nun bin ich höchst erfreut;

nå er jeg frisk og glad;

denn ich erblicke meiner Seelen Wonne,

for jeg har skuet sjelens store lykke,

den Heiland, meine Sonne,

min Frelser, sol og smykke,

der nach betrübter Trauernacht

som etter sorgens mørke natt

durch seinen Glanz

har ved sin glans

mein Herze frölich macht.

blitt hjertets fryd og skatt.

Auf, Seele, mache dich bereit!

Opp, sjel, og gjør deg vel beredt!

Du musst zu ihm

Du må herfra

in seines Vaters Haus, hin in den Tempel ziehn;

til ham i faderhus, til Herrens tempel, dra;

da lässt er sich in seinem Wort erblicken,

der gir han seg i ordet sitt til kjenne,

da will er dich im Sacrament erquicken;

i sakramentet vil til deg seg vende.

doch, willst du würdiglich

Men vil du på rett vis

sein Fleisch und Blut geniessen,

hans nattverd glad få spise,

so musst du Jesum auch

så må du Jesus selv

in Buss und Glauben küssen.

din tro og anger vise.

   

7. Duett alt, tenor: Wohl mir

7. Duett alt og tenor:

Wohl mir, Jesus ist gefunden,

Takk og pris, nå er han funnet,

nun bin ich nicht mehr betrübt.

fortvilet er jeg ikke mer.

Der, den meine Seele liebt,

Jesus som min sjel har kjær,

zeigt sich mir zur frohen Stunden.

for mitt øye har opprunnet.

Ich will dich, mein Jesu,

Jeg vil deg, min Jesus,

nun nimmermehr lassen,

nå aldri mer savne,

ich will dich im Glauben beständig umfassen.

jeg vil deg i troen bestandig omfavne.

   

8. Koral: Meinen Jesum lass ich nicht

8. Koral:

Meinen Jesum lass ich nicht,

Jesus slipper aldri jeg,

geh’ ihm ewig an der Seiten;

går for evig ved hans side.

Christus lässt mich für und für

Kristus leder alltid meg,

zu den Lebensbächlein leiten.

til de livsens kilder blide.

Selig, der mit mir so spricht:

Salig den som gjør som meg:

Meinen Jesum lass’ ich nicht.

Jesus slipper aldri jeg.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, October 16, 2017 10:36