Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Polskie tłumaczenia utworów wokalnych Bacha
Sortowane według tytułu
Polish Translations of Bach's Vocal Works
Sorted by Title

A

Kantata BWV 42 A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia na Niedziela Biała / Niedziela Przewodnia / Niedziela w Oktawie Wielkanocnej

Kantata BWV 40 A Syn Boży na to się objawił na 2 Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Kantata BWV 22 A wziąwszy ze sobą dwunastu rzekł do nich na Niedziela Pięćdziesiątnicy / Niedziela Zapustna

Kantata BWV 2 Ach, Boże, spojrzyj z nieba już na 2 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 5 Ach, dokąd uciec mam na 19 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 26 Ach, jak marny, jak nietrwały na 24 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 135 Ach Panie, mnie grzesznego na 3 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 162 Ach! Widzą oczy moje na 20 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 79 Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg na Święto Reformacji

B

Kantata BWV 136 Badaj mnie. Boże, i poznaj serce moje na 8 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 115 Bądź gotowy, duchu mój na 22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 77 Będziesz miłował Pana, Boga swego na 13 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 19 Bitwa na niebie rozgorzała na Święto Michała Archanioła

Kantata BWV 69 Błogosław, duszo moja, Panu na Wybór rady miejskiej

Kantata BWV 57 Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie na 2 Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Kantata BWV 9 Bóg dał zbawienie w łaski czas na 6 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 106 Bóg najlepiej określa mój czas na Pogrzeb

Kantata BWV 11 Boga w Mocy wychwalajcie na Wniebowstąpienie Pańskie

Kantata BWV 16 Boże, chwalimy Cię! na Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok

Kantata BWV 3 Boże, jak cierpi serce me (1) na Druga niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 58 Boże, jak cierpi serce me (2) na Niedziela Po Obrzezaniu Pańskim

Kantata BWV 130 Boże, wszyscy chwalimy Cię na Święto Michała Archanioła

Kantata BWV 106 Boży czas to wszak jest najlepszy czas na Pogrzeb

C

Kantata BWV 49 Chodzę i szukam z tęsknym pragnieniem na 20 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 95 Chrystus mym jest żywotem na 16 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 121 Chrystusa sławim ile sił na 2 Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Kantata BWV 41 Chwalimy, Jezu, Ciebie na Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok

Kantata BWV 143 Chwal duszo moja Pana na Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok

Kantata BWV 119 Chwal Jeruzalem Pana na Wybór rady miejskiej

Kantata BWV 51 Chwalon Bóg po ziemi całej! na 15 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 30 Ciesz się, zbawionych zastępie na Dzień Narodzenia Jana Chrzciciela

Kantata BWV 111 Co Bóg mój chce, niech stanie się na Trzecia niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 98 Co czyni Bóg, jest dobrze tak (1) na 21 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 99 Co czyni Bóg, jest dobrze tak (2) na 15 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 100 Co czyni Bóg, jest dobrze tak (3) na dowolne okazje

Kantata BWV 94 Cóż mnie obchodzi świat na 9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 138 Czemu martwisz się, me serce? na 15 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 107 Czemu się chcesz frasować? na 7 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 70 Czuwaj! Módl się̨! Módl się̨! Czuwaj! na 26 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

D

Kantata BWV 120 Dla Ciebie pokorne milczenie jest chwałą na Wybór rady miejskiej

Kantata BWV 150 Do Ciebie Panie wzdycha serce moje na dowolne okazje

Kantata BWV 150 Do Ciebie Panie wznoszę duszę moją na dowolne okazje

Kantata BWV 166 Dokąd idziesz? na 4 Niedziela Po Wielkiej Nocy

Kantata BWV 87 Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim na 5 Niedziela Po Wielkiej Nocy

Kantata BWV 132 Drogi przygotujcie, ścieżkę czyńcie już na 4 Niedziela Adwentu

Kantata BWV 122 Dzieciątko narodzone nam na Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

E

F

G

Kantata BWV 14 Gdyby nie stał był przy Bóg na 4. Niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 18 Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca na Niedziela Sześćdziesiątnicy / Niedziela Mięsopustna

Kantata BWV 55 Grzeszny ja człek i boleściwy na 22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

H

I

J

Kantata BWV 85 Ja jestem dobry pasterz na 2 Niedziela Po Wielkiej Nocy

Kantata BWV 145 Ja żyję, me serce, ku twojej radości na Wtorek w Oktawie Wielkanocnej

Kantata BWV 155 Jak długo jeszcze, mój Boże? na Druga niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 1 Jak pięknie nam jutrzenka lśni na Zwiastowanie Maryi

Kantata BWV 89 Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie na 22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 96 Jedyny Synu Boży na 18 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 59 Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie na Zesłanie Ducha Świętego

Kantata BWV 74 Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie na Zesłanie Ducha Świętego

Kantata BWV 78 Jezu, któryś duszę moją na 14 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 124 Jezu mój, nie puszczę Cię na Pierwsza niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 81 Jezus śpi, skąd wziąć nadzieję? na 4. Niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 156 Już jedną stopą stoję w grobie na Trzecia niedziela po Objawieniu

K

Kantata BWV 163 Każdemu co jego na 23 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 47 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony na 17 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 8 Kiedy dzień zgonu mojego? na 16 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 56 Krzyż pragnę nosić bez szemrania na 19 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 123 Książę pobożnych, o Immanuelu na Epifania / Objawienie Pańskie

Kantata BWV 116 Księciem pokoju Tyś jest sam na 25 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 93 Kto los swój złożył w ręce Boga na 5 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 17 Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie na 14 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 37 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony na Wniebowstąpienie Pańskie

Kantata BWV 27 Kto wie, jak blisko me skonanie? na 16 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 63 Kujcie dzień ów chrześcijanie na Boże Narodzenie

L

Kantata BWV 4 Legł Chrystus w śmierci pętach na Niedziela Wielkanocna

Kantata BWV 108 Lepiej dla was, żebym Ja odszedł na 4 Niedziela Po Wielkiej Nocy

M

Kantata BWV 13 Me westchnienia i łzy moje na Druga niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 67 Miej w pamięci Jezusa Chrystusa na Niedziela Biała / Niedziela Przewodnia / Niedziela w Oktawie Wielkanocnej

Kantata BWV 32 Miły Jezu, ma tęsknoto na Pierwsza niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 154 Mój miły Jezus zagubiony na Pierwsza niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 146 Musimy przejść przez wiele ucisków na 3 Niedziela Po Wielkiej Nocy

N

Kantata BWV 152 Na drogę̨ wiary wstąpić́ chciej! na Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

Kantata BWV 113 Najwyższe dobro, Jezu mój na 11 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 48 Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? na 19 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 25 Nie ma ani cząstki zdrowej na moim ciele na 14 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 105 Nie pozywaj na sąd sługi swego na 9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 157 Nie puszczę Cię dopóki mi nie pobłogosławisz na Pogrzeb

Kantata BWV 52 Nie ufam tobie, fałszywy świecie! na 23 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 76 Niebiosa opowiadają̨ chwalę Boga na 2 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 117 Niech będzie Najwyższemu cześć na -

Kantata BWV 110 Niech usta nasze będą pełne śmiechu na Boże Narodzenie

O

Kantata BWV 170 O błogi spokoju, o duszy radości na 6 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 34 O ogniu przedwieczny, praźródło miłości na Zesłanie Ducha Świętego

Kantata BWV 73 O, Panie, jako zechcesz sam na Trzecia niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 165 O święte w duchu i w wodzie obmycie na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Kantata BWV 148 Oddajcie Panu chwalę należną imieniu Jego! na 17 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 149 Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych na Święto Michała Archanioła

Kantata BWV 159 Oto idziemy w górę, do Jerozolimy na Niedziela Pięćdziesiątnicy / Niedziela Zapustna

Kantata BWV 88 Oto Ja poślę̨ po wielu na 5 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 45 Oznajmiono ci, człowiecze, co jest na 8 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

P

Kantata BWV 112 Pan dobrym jest pasterzem mym na 2 Niedziela Po Wielkiej Nocy

Kantata BWV 102 Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? na 10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 104 Pasterzu Izraela, słuchaj! na 2 Niedziela Po Wielkiej Nocy

Kantata BWV 153 Patrz, dobry Boże, że mój wróg na Niedziela Po Obrzezaniu Pańskim

Kantata BWV 64 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec na 3 Dzień Świąt Bożego Narodzenia (Dzień Jana Ewangelisty)

Kantata BWV 12 Plącze, jęki, troski, lęki na 3 Niedziela Po Wielkiej Nocy

Kantata BWV 137 Pochwal, mój duchu na 12 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 28 Pochwalon Bóg! Już rok dobiega kresu swego na Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

Kantata BWV 91 Pochwalon Jezu Chryste bądź na Boże Narodzenie

Kantata BWV 151 Pociecha słodka! Jezus tuż! na 3 Dzień Świąt Bożego Narodzenia (Dzień Jana Ewangelisty)

Kantata BWV 114 Pocieszcie się chrześcijanie wraz na 17 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 158 Pokój niech będzie z tobą na Wtorek w Oktawie Wielkanocnej

Kantata BWV 54 Przeciwstawiaj się grzechowi na 3 Niedziela Wielkiego Postu

Kantata BWV 161 Przyjdź słodka chwilo śmierci mej na 16 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego / Oczyszczenie Maryi

Kantata BWV 83 Przymierza nowego radosny to czas na Oczyszczenie Maryi

Kantata BWV 7 Przyszedł nad Jordan Chrystus Pan na Dzień Narodzenia Jana Chrzciciela

Q

R

Kantata BWV 84 Rad jestem wielce z mego szczęścia na Niedziela Siedemdziesiątnicy / Niedziela Starozapustna

Kantata BWV 36 Radośnie się wznieście ku gwiazdom wyniosłym na 1 Niedziela Adwentu

Kantata BWV 133 Raduję w Tobie się na 3 Dzień Świąt Bożego Narodzenia (Dzień Jana Ewangelisty)

S

Kantata BWV 66 Serca, się radujcie na Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej

Kantata BWV 134 Serce, które poznało Jezusa żywego na Wtorek w Oktawie Wielkanocnej

Kantata BWV 24 Serce skłonne do szczerości na 4 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 147 Serce, usta, czyny, życie na Święto Nawiedzenia Maryi

Kantata BWV 92 Sercu Boga mego ja na Niedziela Siedemdziesiątnicy / Niedziela Starozapustna

Kantata BWV 167 Sławcie Bożą miłość ludy na Dzień Narodzenia Jana Chrzciciela

Kantata BWV 31 Śmieje się Niebo i Ziemia raduje! na Niedziela Wielkanocna

Kantata BWV 46 Spójrzcie i patrzcie na 10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 90 Straszliwy zaprawdę czeka was koniec na 25 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 129 Święty jest Pan, nasz Bóg na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Kantata BWV 23 Synu Dawida, prawdziwy Boże na Niedziela Pięćdziesiątnicy / Niedziela Zapustna

Kantata BWV 139 Szczęśliwy, kto do Boga ma na 23 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

T

Kantata BWV 68 Tak umiłował Bóg świat ten na Poniedziałek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego

Kantata BWV 50 Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie na Święto Michała Archanioła

Kantata BWV 169 Tylko Bóg ma być w sercu moim na 18 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 127 Tyś, Jezu Chryste, człek i Bóg na Niedziela Pięćdziesiątnicy / Niedziela Zapustna

U

Kantata BWV 75 Ubodzy jeść będą i nasycą się na 1 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 39 Ułamuj łaknącemu chleba twego na 1 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 35 Umysł, dusza są zmieszane na 12 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

V

W

Kantata BWV 21 W licznych utrapieniach serca mego na dowolne okazje

Kantata BWV 97 W mych wszystkich sprawach, Panie na -

Kantata BWV 33 W Tobie nadzieję tylko mam na 13 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 125 W pokoju z światem żegnam się na Oczyszczenie Maryi

Kantata BWV 80 Warownym grodem jest nasz Bóg na Święto Reformacji

Kantata BWV 144 Weź, co twoje, i odejdź! na Niedziela Siedemdziesiątnicy / Niedziela Starozapustna

Kantata BWV 101 Weź karę od nas, Boże nasz na 10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 20 Wieczności, jakież gromy ślesz! na 1 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 60 Wieczności, jakież gromy ślesz! na 24 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 10 Wielbi dusza moja Pana na Święto Nawiedzenia Maryi

Kantata BWV 109 Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu na 21 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 128 Wniebowstąpienie Pana wszak na Wniebowstąpienie Pańskie

Kantata BWV 43 Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków na Wniebowstąpienie Pańskie

Kantata BWV 71 Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem na Wybór rady miejskiej

Kantata BWV 65 Wszyscy oni przyjdą z Saby na Epifania / Objawienie Pańskie

Kantata BWV 72 Wszystko wedle woli Boga na Trzecia niedziela po Objawieniu

Kantata BWV 164 Wy, co od Chrysta chcecie się zwać na 13 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 103 Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił na 3 Niedziela Po Wielkiej Nocy

Kantata BWV 44 Wyłączać́ was będą̨ z synagog (1) na Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia

Kantata BWV 29 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy na Wybór rady miejskiej

X

Y

Z

Kantata BWV 38 Z głębokiej nędzy w grzechu mym na 21 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 131 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie! na dowolne okazje

Kantata BWV 82 Zadosyć już mam na Oczyszczenie Maryi

Kantata BWV 126 Zachowaj nas przy Słowie swym na Niedziela Sześćdziesiątnicy / Niedziela Mięsopustna

Kantata BWV 86 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam na 5 Niedziela Po Wielkiej Nocy

Kantata BWV 61 Zbawco pogan, przybądź́ już̇ (1) na 1 Niedziela Adwentu

Kantata BWV 62 Zbawco pogan, przybądź już (2) na 1 Niedziela Adwentu

Kantata BWV 140 Zbudźcie się, tak ci wołają na 27 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 168 Zdaj rachunek na 9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kantata BWV 6 Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi na Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej

 

Source: Kantaty Jana Sebastiana Bacha po polsku
Contributed by Filip Adam Zieliński (September 2017)

Polish Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, November 20, 2017 21:02