Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 79: Gott, der Herr, ist Sonn und Schild

BWV 79: Herren Gud er sol og skjold

 

Reformasjonsfest

   

1. Kor: Gott, der Herr, ist Sonn und Schild

1. Kor:

Gott, der Herr, ist Sonn’ und Schild,
der Herr gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln
lassen den Frommen.

Herren Gud er sol og skjold,
vår Gud gir nåde og ære.
Han lar ei den fromme
mangle noen goder.

   

2. Arie alt: Gott ist unser Sonn’ und Schild

2. Arie alt:

Gott ist unser Sonn’ und Schild!
darum rühmet dessen Güte
unser dankbares Gemüte,
die er für sein Häuflein hegt.
Denn er will uns ferner schützen,
ob die Feinde Pfeile schnitzen
und ein Lästerhund gleich bellt.

Herren er vår sol og skjold!
All hans godhet vil vi prise
og takknemlighet bevise
for hans omsorg for sin hjord.
Ennå vil han oss beskytte
når vår fiende vil oss hytte
med sin løgn og falske ord.

   

3. Koral: Nun danket Alle Gott

3. Koral:

Nun danket Alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen,
der grosse Dinge tut
an uns und allen Enden,
der uns von Mutter Leib
und Kindesbeinen an
unzählig viel zu gut
und noch jetzo getan!

Nå takker vi deg, Gud
med hjerte, munn og hender,
som store ting har gjort
og daglig hjelp oss sender,
som helt fra mors liv av,
fra vugge og til grav,
forsørger oss så vel
til legeme og sjel!

   

4. Resitativ bass: Gott lob! wir wissen

4. Resitativ bass:

Gott lob! wir wissen
den rechten Weg zur Seligkeit,
denn, Jesu, du hast ihn uns
durch dein Wort gewiesen,
d’rum bleibt deine Name jeder Zeit gepriesen.
Weil aber Viele noch zu dieser Zeit,
an fremden Joch aus Blindheit ziehen müssen,
ach! so erbarme dich
auch ihrer gnädiglich,
dass sie den rechten Weg erkennen
und dich bloss ihren Mittler nennen!

Pris Gud, vi vet nå
den rette vei til salighet,
for, Jesus, du har vist oss
veien gjennom Ordet,
vi priser navnet ditt for alt du gjorde.
Men mange famler om og ikke vet,
at du kan fri dem ut fra åk og trelldom.
Akk, Gud, forbarm deg
over deres blindhet
så de den rette vei kan kjenne,
seg til deg, deres Frelser vende.

   

5. Duett sopran, bass: Gott, ach Gott

5. Duett sopran, bass:

Gott, ach Gott, verlass die Deinen
nimmermehr!
Lass dein Wort uns helle scheinen;
obgleich sehr wider uns die Feinde toben,
so soll unser Mund dich loben.

Gud, vår Gud, forlat ei dine
noengang!
La ditt ord hos oss få skinne!
Selv om fienden vil true oss og skremme,
så skal vår munn din pris istemme

   

6. Koral: Erhalt’ uns in der Wahrheit

6. Koral:

Erhalt’ uns in der Wahrheit,
gib ewigliche Freiheit,
zu preisen deinen Namen
durch Jesum Christum, Amen!

Bevar oss i din sannhet,
gi evig fred og frihet
så priser vi deg sammen
ved Jesus Kristus, amen!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, September 21, 2017 09:59