Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 77: Du sollt Gott, deinen Herren, lieben

BWV 77: Du skal elske Herren din Gud

 

14. søndag i treenighetstiden

   

1. Kor: Du sollt Gott, deinen Herren, lieben

1. Kor:

Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von ganzem Gemüte
und deinen Nächsten als dich selbst.

”Du skal elske Herren din Gud
av hele ditt hjerte og av hele din sjel
og av all din kraft og av all din forstand,
og din neste som deg selv.”

   

2. Resitativ bass: So muss es sein

2. Resitativ bass:

So muss es sein!
Gott will das Herz für sich alleine haben.
Man muss den Herrn von ganzer Seele
zu seiner Lust erwählen
und sich nicht mehr erfreun,
als wenn er das Gemüte
durch seinen Geist entzündt,
weil wir nur seiner Huld und Güte
alsdann erst recht versichert sind.

Slik er Guds lov!
Gud vil ha hjertet ditt for seg alene.
Man må ha Herren som sin glede,
til lovsang være rede,
og elske intet mer
enn når han Ånden sender
som tenner oss i brann,
skjønt kun ved nåden kan hans venner
bli trygge i sin kristenstand.

   

3. Arie sopran: Mein Gott, ich liebe dich

3. Arie sopran:

Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
mein ganzes Leben hangt dir an.
Lass mich doch dein Gebot erkennen,
und in Liebe so entbrennen,
dass ich dich ewig lieben kann.

Min Gud, jeg elsker deg av hjertet,
Mitt hele liv er fylt av deg.
Lær du meg dine bud å kjenne,
la min kjærlighet så brenne
at jeg for evig elsker deg.

   

4. Resitativ tenor: Gib mir dabei, mein Gott

4. Resitativ tenor:

Gib mir dabei, mein Gott, ein Samariterherz,
dass ich zugleich den Nächsten liebe
und mich bei seinem Schmerz
auch über ihn betrübe,
damit ich nicht bei ihm vorübergeh
und ihn in seiner Not nicht lasse.
Gib, dass ich Eigenliebe hasse,
so wirst du mir dereinst das Freudenleben
nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben.

Gi meg å bli, å Gud, som en samaritan,
så jeg kan elske dypt min neste
og se hans smerte an
og hjelpe til hans beste.
Hjelp at jeg ikke går forbi en stakkar
og i nøden ham forlater.
Gjør så jeg egoismen hater,
og ta meg dit hvor fryd en gang skal råde,
det er min bønn, og gi det alt av nåde.

   

5. Arie alt: Ach, es bleibt in meiner Liebe

5. Arie alt:

Ach, es bleibt in meiner Liebe
lauter Unvollkommenheit.
Hab ich oftmals gleich den Willen,
was Gott saget zu erfüllen,
fehlt mir’s doch an Möglichkeit.

Alt min kjærlighet kan vise

er kun ufullkommenhet.

Vil jeg ofte Herren hylle

ved hans vilje å oppfylle,

har jeg ingen mulighet.

   

6. Koral: Herr, durch den Glauben

6. Koral:

Herr, durch den Glauben wohn in mir,
lass ihn sich immer stärken,
dass er sei fruchtbar für und für
und reich in guten Werken;
dass er sei tätig durch die Lieb,
mit Freude und Geduld sich üb,
dem Nächsten fort zu dienen.

Gud, bo ved troen i mitt sinn,
gi troen mot og styrke
så den kan bære frukt så fin
i daglig liv og yrke.
Gjør troen fast i kjærlighet,
og øv den i tålmodighet,
for nesten rett å tjene.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, September 21, 2017 09:58