Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 71
Gott ist mein König
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 71 - Déu és el meu Rei

Celebració: Elecció Consell Municipal

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violone, Continuo

 

Gott ist mein König von altersher, der alle Hilfe tut, so auf Erden geschicht.

 

Déu és el meu Rei des del principi, ell porta la salvació a tota la terra.

       

2

Aria T S con Corale in Canto

2

Ària [Tenor] i Corale [Soprano]

 

Organo obligato

   
 

Tenor:
Ich bin nun achtzig Jahr,
warum soll dein Knecht
sich mehr beschweren?

 

Tenor:
Jo ja tinc vuitanta anys,
perquè el teu servidor
ha de seguir donant-se mal cor?

 

Sopran:
Soll ich auf dieser Welt
Mein Leben höher bringen,
Durch manchen sauren Tritt
Hindurch ins Alter dringen,

 

Soprano:
Cal que segueixi en aquest món
Encare més anys,
Mentre es va fent vell
Tot suportant amargantors?

 

Tenor:
Ich will umkehren,
dass ich sterbe in meiner Stadt,

 

Tenor:
Vull tornar al meu poble,
hi vull anar a morir,

 

Sopran:
So gib Geduld, für Sünd
Und Schanden mich bewahr,
Auf dass ich tragen mag

 

Soprano:
Si ha de ser així, dóna’m paciència
I guarda’m del pecat i la vergonya,
A fi de que pugui anar.

 

Tenor:
bei meines Vaters und meiner Mutter Grab.

 

Tenor:
a la fossa del meu pare i la meva mare.

 

Sopran:
Mit Ehren graues Haar.

 

Soprano:
Amb dignitat, amb els cabells blancs.

       

3

Coro

3

Cor [S, C, T, B]

 

Continuo

   
 

Dein Alter sei wie deine Jugend,
und Gott ist mit dir in allem, das du tust.

 

Que la teva vellesa sigui com la teva joventut,
i que Déu t’acompanyi en tot el què facis.

       

4

Arioso B

4

Arioso [Baix]

 

Flauto I/II, Oboe I/II, Fagotto, Violoncello, Continuo

   
 

Tag und Nacht ist dein. Du machest, dass beide, Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf haben. Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze.

 

El dia i la nit són teus. Tu has fet que tan el sol com els astres,
segueixin llur trajecte. Tu assenyalares a cada país la seva frontera.

       

5

Aria A

5

Ària [Contralt]

 

Tromba I-III, Timpani, Continuo

   
 

Durch mächtige Kraft
Erhältst du unsre Grenzen,
Hier muss der Friede glänzen,
Wenn Mord und Kriegessturm
Sich allerort erhebt.
Wenn Kron und Zepter bebt,
Hast du das Heil geschafft
Durch mächtige Kraft!

 

Amb augusta potestat
Guardes les nostres fronteres,
Fes que hi prevalgui la pau,
Quan el crim i el furor de la guerra
Són de malastres, allau.
Si el tron i la corona fremeixen,
Tu els dons salut i defensa
Amb augusta potestat!

       

6

Coro

6

Cor [S, C, T, B]

 

Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violone, Continuo

 

Du wollest dem Feinde nicht geben die Seele deiner Turteltauben.

 

No vulguis lliurar als enemics
l’ànima de la teva petita tórtora.

       

7

Coro

7

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Violone, Organo obligato

 

Das neue Regiment
Auf jeglichen Wegen
Bekröne mit Segen!
Friede, Ruh und Wohlergehen,
Müsse stets zur Seite stehen
Dem neuen Regiment.

 

Que aquest renovat Consell
En el llarg camí que emprèn
Sigui ungit de benaurança!
La pau, serenor i bonança
Estiguin sempre presents
Al costat del nou Consell.

 

Glück, Heil und großer Sieg
Muss täglich von neuen
Dich, Joseph, erfreuen,
Dass an allen Ort und Landen
Ganz beständig sei vorhanden
Glück, Heil und großer Sieg!

 

Sort, salut i grans victòries!
Que cada dia es renovin
Per tu, Josep*, amb gran joia,
Perquè en tot indret i terra
Hi arrelin avui i sempre
Sort, salut i grans victòries!

     

*Joseph I d’Alemanya. La ciutat lliure de Mulhausen
estava sotmesa en aquesta època a l’imperi Alemany.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009)

Cantata BWV 71: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3 | English-5 | English-6 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-3 | Indonesian | Italian-5 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
O Gott, du frommer Gott

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýMarch 25, 2009 ý13:03:32