Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 62
Nun komm, der Heiden Heiland [II]
Magyar fordítás [Hungarian Translation]

 

Rendezvény Ádvent 1. vasárnapjára

Német szöveg

Magyar fordítás

1. Chor

1. Kórus

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt:
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Jöjj hát, pogányok Üdvözítője,
gyermeke a Szűznek,
az egész világ csodálatára jár annak,
hogy Isten Neked ilyen születést rendelt.

   

2. Arie (Tenor)

2. Ária (tenor)

Bewundert, o Menschen, dies groß e Geheimnis:
Der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.
Hier werden die Schatze des Himmels entdecket,
hir wird uns ein göttliches Manna bestellt,
o Wunder! die Keuschheit wird gar nicht beflecket.

Csodáljátok meg, ó emberek, e nagy misztériumot:
A Mindenség Uralkodója megjelenik a világnak.
Itt a Mennyország kincseit fedezhetjük fel,
itt isteni mannát szánnak nekünk.
Mily csoda! a szüzesség is szeplőtelen maradt.

   

3. Rezitativ (Baß )

3. Recitativo (basszus)

So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron
sein eingeborner Sohn.
Der Held aus Juda bricht herein,
den Weg mit Freudigkeit zu laufen
und uns Gefallne zu erkaufen.
O heller Glanz, o wunderbarer Segensschein!

Így indul Isten fenségének és trónjának magaslatáról
az Ő egyszülött Fia.
Júda hőse megjelenik,
hogy örömmel megtegye a kimért utat
és minket, elesetteket megváltson.
Ó tündöklő ragyogás, ó csodálatos, áldott fény!

   

4. Arie (Baß )

4. Ária (basszus)

Streite, siege, starker Held!
Sei vor uns im Fleische krä ftig!
Sei geschä ftig,
das Vermögen in uns Schwachen
stark zu machen!

Küzdj és győzzél, hatalmas hős!
Légy erős számunkra a testben,
légy buzgó azért,
hogy bennünket, gyengéket
erőssé tegyél!

   

5. Rezitativ (Sopran, Altus)

5. Recitativo (szoprán, alt)

Wir ehren diese Herrlichkeit
und nahen nun zu deiner Krippen
und preisen mit erfreuten Lippen,
was du uns zubereit';
die Dunkelheit verstört' uns nicht
und sahen dein unendlich Licht.

Magasztaljuk dicsőségedet
és bölcsődhöz közelítünk,
örvendező szájjal dicsőítjük mindazt,
mit számunkra előkészítesz;
a sötétség sem rettent meg többé,
hisz láttuk végtelen fényességedet.

   

6. Choral

6. Korál

Lob sei Gott, dem Vater, ton,
lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
immer und in Ewigkeit!

Dicsőség adassék az Atyaistennek,
dicsőség adassék Egyszülött Fiának,
dicsőség adassék Szentlélek Istennek,
most és mindörökké.

   
 

Vashegyi György nyersfordítása

Source: Orfeo Choir
Contributed by Pal Domokos (September 2006)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, September 21, 2017 09:58