Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 44: Sie werden euch in den Bann tun

BWV 44: De skal lyse dere i bann

 

Søndag før pinse

   

1. Duett Tenor, bass: Sie werden euch in den Bann tun

1. Duett tenor, bass:

«Sie werden euch in den Bann tun.»

”De skal lyse dere i bann.”

   

2. Kor: Es kommt aber die Zeit

2. Kor:

«Es kommt aber die Zeit dass
wer euch tötet, wird meinen,
er tue Gott einen Dienst daran.»

”Ja, det kommer en tid da
de som slår dere i hjel, skal tro
at de utfører en tjeneste for Gud.”

   

3. Arie alt: Christen müssen auf der Erden

3. Arie alt:

Christen müssen auf der Erden
Christi wahre Jünger sein.
Auf sie warten alle Stunden,
bis sie selig überwunden
Marter, Bann und schwere Pein.

Alle kristne må på jorden
ligne Kristus, følge ham,
vente fromt til tiden rinner
når de salig overvinner
smerte, bann og hån og skam.

   

4. Koral tenor: Ach Gott, wie manches Herzeleid

4. Koral tenor:

Ach Gott, wie manches Herzeleid
begegnet mir zu dieser Zeit!
Der schmale Weg ist trübsalvoll,
den ich zum Himmel wandern soll.

Akk Gud, hvor mye sorg og strid
som møter meg i denne tid!
Den smale vei er tung for dem
som akter seg til himlens hjem.

   

5. Resitativ bass: Er sucht der Antichrist

5. Resitativ bass:

Er sucht der Antichrist,
das grosse Ungeheuer,
mit Schwert und Feuer
die Glieder Christi zu verfolgen,
weil ihre Lehre ihm zuwider ist.
Er bildet sich dabei wohl ein,
es müsse sein Tun Gott gefällig sein.
Allein, es gleichen Christen denen Palmenzweigen,
die durch die Last nur desto höher steigen

Nå søker Antikrist,
den store ødelegger,
med sverd og flamme
Hans kjære menighet å ramme
for deres lære står ham rakt imot.
Han lider av det selvbedrag
at all hans gjerning er til Guds behag.
Men nei, de kristne er lik grønne palmekvister,
som gjennom press kun høyere seg drister.

   

6. Arie sopran: Es ist und bleib der Christen Trost

6. Arie sopran:

Es ist und bleib der Christen Trost,
dass Gott für seine Kirche wacht.
Denn wenn sich gleich die Wetter türmen,
so hat doch nach den Trübsalsstürmen,
die Freudensonne bald gelacht.

Det er og blir den kristne trøst
at Gud for kirken holder vakt.
For når vel høstens stormer rammer,
så har de etter trengsels flammer
sett gledens sol i all sin prakt.

   

7. Koral: So sei nun, Seele, seine

7. Koral:

So sei nun, Seele, seine
und traue dem alleine
der dich erschaffen hat!
Es gehe wie es gehe:
dein Vater in der Höhe,
der weiss zu allen Sachen Rat.

Så vær, min sjel, kun rolig,
bli med din Gud fortrolig
som engang skapte deg.
La komme hva som kommer,
din Far og høye dommer,
han vet å lede all din vei.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, September 18, 2017 06:24