Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 31
Húsvét vasárnapra

 

Der Himmel lacht! die Erde jubilieret

Nevet az Ég! Ujjong a Föld

1. Szonáta

  

2. Kórus

Der Himmel lacht! die Erde jubilieret
Und was sie trägt in ihrem Schoß;
Der Schöpfer lebt! der Höchste triumphieret
Und ist von Todesbanden los.
Der sich das Grab zur Ruh erlesen,
Der Heiligste kann nicht verwesen.

Nevet az Ég! Ujjong a Föld
és minden vele, mit ölében hordoz.
Él a Teremtő! A Magasságos győzedelmeskedett
és kiszabadult a halál kötelékeiből.
Aki a sírt nyugvóhelyül választotta,
a Szent nem válhatott az enyészeté.

3. Recitativo
(basszus)

Erwünschter Tag! sei, Seele, wieder froh!
Das A und O,
Der erst und auch der letzte,
Den unsre schwere Schuld in Todeskerker setzte,
Ist nun gerissen aus der Not!
Der Herr war tot,
Und sieh, er lebet wieder;
Lebt unser Haupt, so leben auch die Glieder.
Der Herr hat in der Hand
Des Todes und der Hölle Schlüssel!
Der sein Gewand
Blutrot bespritzt in seinem bittern Leiden,
Will heute sich mit Schmuck und Ehren kleiden.

Ó, vágyott nap, Lélek, örülj megint!
Az Alfa és Ómega,
az Első és Utolsó,
Akit súlyos adósságunk a halál börtönébe zárt,
ma kiszabadult a mélységből!
Az Úr halott volt,
íme, újra él.
Ha él a fej, akkor élnek a test tagjai is.
Az Úr kezében tartja
a halál és a pokol kulcsait!
Kinek köntösét
vérvörösre rajzolta a keserű szenvedés,
ma dicsőségbe és méltóságba öltözik.

4. Ária
(basszus)

Fürst des Lebens, starker Streiter,
Hochgelobter Gottessohn!
  Hebet dich des Kreuzes Leiter
  Auf den höchsten Ehrenthron?
  Wird, was dich zuvor gebunden,
  Nun dein Schmuck und Edelstein?
  Müssen deine Purpurwunden
  Deiner Klarheit Strahlen sein?

Élet Fejedelme, erős Harcos,
magasztos Istenfia!
  Felemelt kereszted létraként
  a dicsőség trónusára?
  S az lett díszed és ékköved
  mi előtte megkötözött?
  Bíborszínű sebeid sugározzák
  tisztaságodat?

5. Recitativo
(tenor)

So stehe dann, du gottergebne Seele,
Mit Christo geistlich auf!
Tritt an den neuen Lebenslauf!
Auf! von des Todes Werken!
Lass, dass dein Heiland in der Welt,
An deinem Leben merken!
Der Weinstock, der jetzt blüht,
Trägt keine tote Reben!
Der Lebensbaum lässt seine Zweige leben!
Ein Christe flieht
Ganz eilend von dem Grabe!
Er lässt den Stein,
Er lässt das Tuch der Sünden
Dahinten
Und will mit Christo lebend sein.

Támadj fel hát, hívő lélek
Krisztussal lelkedben!
Kezdjed el új életed!
Elég volt a holt cselekedetekből!
Legyen Megváltód a világ számára is
látható módon jelen életedben!
A virágzó szőlőtőke
nem hordozhat halott vesszőket!
Az élet fája élteti ágait!
A keresztyén sietve
menekül a sírtól!
Otthagyja a követ,
otthagyja a bűn kendőjét
magamögött
és Krisztussal együtt élni akar.

6. Ária
(tenor)

Adam muss in uns verwesen,
Soll der neue Mensch genesen,
Der nach Gott geschaffen ist.
Du musst geistlich auferstehen
Und aus Sündengräbern gehen,
Wenn du Christi Gliedmaß bist.

Ahhoz, hogy az új ember, aki Isten
képmására teremtetett, meggyógyuljon,
Ádámnak bennünk el kell enyésznie.
Ha Krisztus testének tagja vagy,
támadj fel lelkileg
és jöjj ki bűneid sírjából.

7. Recitativo
(szoprán)

Weil dann das Haupt sein Glied
Natürlich nach sich zieht,
So kann mich nichts von Jesu scheiden.
Muss ich mit Christo leiden,
So werd ich auch nach dieser Zeit
Mit Christo wieder auferstehen
Zur Ehr und Herrlichkeit
Und Gott in meinem Fleische sehen.

Amint természetesen követi a test
a fejet, úgy engem sem
választhat el semmi Jézustól.
Szenvedjek együtt bár most Krisztussal
mikor majd időm lejár,
Krisztussal együtt fogok feltámadni
tisztességre és dicsőségre.
És testemben látom meg az Istent.

8. Ária (korál)
(szoprán)

Letzte Stunde, brich herein,
Mir die Augen zuzudrücken!
Lass mich Jesu Freudenschein
Und sein helles Licht erblicken,
Lass mich Engeln ähnlich sein!
Letzte Stunde, brich herein!

Jöjj, utolsó órám,
zárd le szemem!
Hadd lássam Jézus örömtől ragyogó arcát
és tiszta fényét!
Hadd váljak hasonlóvá az angyalokhoz!
Jöjj, utolsó órám!

9. Korál

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
Mein' Arm tu ich ausstrecken;
So schlaf ich ein und ruhe fein,
Kein Mensch kann mich aufwecken,
Denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
Der wird die Himmelstür auftun,
Mich führn zum ewgen Leben.

Így Jézus Krisztushoz távozom
kitárom felé karom
elalszom és békén pihenek,
Senki sem zavarhatja álmom,
mert Jézus Krisztus, Isten Fia
feltárja a menny kapuját
és örök életre visz.

   
  

(Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, September 17, 2017 16:26