Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 22: Jesus nahm zu sich die Zwölfe

BWV 22: Jesus tok til seg de tolv og sa til dem

 

Fastelavnssøndag

   

1. Solo og kor: Jesus nahm zu sich die Zwölfe

1. Solo og kor:

Solo:

Solo:

Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach:
«Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem,
und es wird alles vollendet
werden, das geschrieben ist
von des Menschen Sohn.»

Jesus tok til seg de tolv og sa til dem:
«Se, vi går nå opp til Jerusalem,
og alt det skal oppfylles
som står skrevet hos profetene
om Menneskesønnen.»

Kor:

Kor:

Sie aber vernahmen der keines
und wussten nicht, was das gesaget war.

Men de skjønte intet, det var skjult
for dem, de forsto ikke hva det var.

   

2. Arie alt: Mein Jesu, ziehe mich nach dir

2. Arie alt:

Mein Jesu, ziehe mich nach dir,
ich bin bereit, ich will von hier,
und nach Jerusalem zu deinem Leiden gehn.
Wohl mir! wenn ich die Wichtigkeit
von dieser Leid- und Sterbenzeit
zu meinem Troste kann
durchgehends wohl verstehn

Min Jesus, dra du meg til deg,
jeg er beredt å følge deg
opp til Jerusalem på din lidelses vei.
Godt for meg! når jeg kan rett forstå
hva all din lidelse og død
til trøst og frelse kan
bety for arme meg

   

3. Resitativ bass: Mein Jesu, ziehe mich

3. Resitativ bass:

Mein Jesu, ziehe mich so werd’ ich laufen;
denn Fleisch und Blut
verstehet ganz und gar,
nebst deinen Jüngern nicht,
was das gesaget war.
Es sehnt sich nach der Welt
und nach dem grössten Haufen,
sie wollen beiderseits, wenn du verkläret bist,
zwar eine feste Burg
auf Tabor’s Berge bauen;
hingegen Golgatha, so voller Leiden ist,
in deiner Niedrigkeit
mit keinem Auge schauen.
Ach! kreuzige bei mir,
in der verderbten Brust,
zuvörderst diese Welt,
und die verbot’ne Lust;
so werd’ ich, was du sagst
vollkommen wohl verstehen
und nach Jerusalem mit tausend Freuden gehen.

Min Jesus, dra du meg så vil jeg ile,
for kjøtt og blod
har ingen syn og sans,
som de disipler ei,
for Gud og riket hans.
Mot verden lenges de,
i hopen søker hvile.
De ville riktignok, da du forklaret ble
en trygg og sikker borg
på Tabors klippe bygge;
men gå mot Gologata, så full av lidelse,
og din fornedrelse,
det får dem til å rygge.
Jeg ber: korsfest i meg,
i mitt fortapte bryst,
først denne verdens glans
og dens forbudte lyst;
Da vil jeg som du sa,
til fulle først forstå
og til Jerusalem med deg med glede gå.

   

4. Arie tenor: Mein Alles in Allem, mein ewiges Gut

4. Arie tenor:

Mein Alles in Allem, mein ewiges Gut,
verbessre das Herze,, verändre den Muth;
schlag’ Alles darnieder,
was dieser Entsagung des Fleisches zuwider,
mein ewiges Gut.
Doch wenn ich nun geistlich ertödtet da bin,
so ziehe mich nach dir in Friede dahin!

Mitt høyeste gode, min evige venn,
forbedre mitt hjerte, og sinnet omvend;
bryt ned i mitt indre
alt som min omvendelse søker å hindre,
min evige venn.
Men når jeg nå åndelig dødet står frem,
så dra meg til deg i ditt fredens hjem!

   

5. Koral: Ertödt’ uns durch dein Güte

Forvandl oss ved din godhet

Ertödt’ uns durch dein Güte,
erweck’ uns durch dein Gnad’,
den alten Menschen kränke,
dass der neu’ leben mag
wohl hie auf dieser Erden
den Sinn und all’ Begehrden,
und G’danken han zu dir.

Forvandle ved din godhet,
ved nåden gi oss liv;
den gamle Adam krenke,
det nye livet giv
å leve til din ære,
la sinn og alt begjæret
nå vende seg mot deg.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, September 17, 2017 02:49