Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 187: Es wartet Alles auf dich

BWV 187: Alle venter på deg

 

8. søndag i treenighetstiden

  

Del 1 (Prima parte)

Første del

  

1. Kor: Es wartet Alles auf dich

1. Kor:

«Es wartet Alles auf dich, dass du ihnen

”Alle venter på deg, at du

Speise gebest zu seiner Zeit.

skal gi dem mat i rett tid.

Wenn du ihnen gibest, so sammlen sie;

Du gir, og de sanker,

wenn du deine Hand auftust,

du åpner hånden,

so werden sie mit Güte gesättiget.»

og de blir mettet med det gode.”

  

2. Resitativ bass. Was Kreaturen hält

2. Resitativ bass:

Was Kreaturen

Slik skaperrikdom

hält das grosse Rund der Welt!

denne verdens fylde har!

Schau doch die Berge an,

Se kun på berg og tind

da sie bei tausend gehen;

som tusener kan blende;

was zeuget nicht die Flut?

hva viser verdens hav?

Es wimmeln Ström’ und Seen.

Et mylder uten ende.

Der Vögel grosses Heer zieht

En hær av fugl i flukt

durch die Luft zu Feld.

i luft og over mark.

Wer nähret solche Zahl,

Hvem nærer dem så smukt?

und wer vermag ihr wohl

Og hvem formår dem alt

die Notdurft abzugeben?

til livets opphold sende?

Kann irgendein Monarch

Kan vel en stor monark

nach solcher Ehre streben?

mot slik en ære renne?

Zahlt aller Erden Gold

Kan hele verdens gull

ihr wohl ein einig Mahl?

gi dem et måltid mat?

  

3. Arie alt: Du Herr

3. Arie alt:

Du Herr, du krönst allein.

Du Herre, kroner kun

das Jahr mit deinem Gut

med godt fra deg vårt år.

Es träufet Fett und Segen

Velsignelsene flommer

auf deines Fusses Wegen,

hvorhen du går og kommer,

und deine Gnade ist’s, die allen Gutes tut.

og nåden din alene gjør at alt består.

  

Del 2 (Secunda parte)

Andre del

  

4. Bass solo: Darum sollt ihr nicht sorgen

4. Bass solo:

«Darum sollt ihr nicht sorgen noch sagen:

”Så gjør dere ikke bekymringer,

Was werden wir essen? Was werden wir trinken?

og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’

Womit werden wir uns kleiden?

eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’

Nach solchem allen trachten die Heiden.

Alt dette er hedningene opptatt av.

Denn euer himmlischer Vater weiss,

Men den Far dere har i himmelen,

dass ihr dies alles bedürfet.»

vet jo at dere trenger alt dette.”

  

5.Arie sopran: Gott versorget alles Leben

5. Arie sopran:

Gott versorget alles Leben,

Gud forsørger alt som lever,

was hienieden Odem hegt.

alt på jord som kryper, går.

Sollt er mir allein nicht geben,

Hvorfor skulle jeg alene

was er allen zugesagt?

savne det som alle får?

Weicht, ihr Sorgen! Seine Treue

Bort bekymring! Herrens nåde

ist auch meiner eingedenk

gjelder like fullt for meg

und wird ob mir täglich neue

han vil daglig for meg råde

durch manch Vaterliebs-Geschenk.

som en far han viser seg.

  

6. Resitativ sopran: Halt ich nur fest

6. Resitativ sopran:

Halt ich nur fest an ihm

Om jeg ser hen til ham

mit kindlichem Vertrauen

med barnlig tro i sinnet,

und nehm mit Dankbarkeit,

og tar imot, med takk

was er mir zugedacht,

det han har tiltenkt meg,

so werd ich mich nie ohne Hülfe schauen,

så vil jeg alltid hjelp og støtte finne,

und wie er auch vor mich

og vet at han for meg

die Rechnung hab gemacht.

tok regningen på seg.

Das Grämen nützet nicht,

Å klage på min vei,

die Mühe ist verloren,

den møyen er forgjeves

die das verzagte Herz

som mitt fortvilte sinn

um seine Notdurft nimmt;

for livets opphold har.

der ewig reiche Gott hat

Den evig rike Gud vet best

sich die Sorge auserkoren;

alt hva som hertil kreves.

so weiss ich, dass er mir

Så vet jeg at han òg

auch meinen Teil bestimmt.

for meg sitt ansvar tar.

  

7. Koral: Gott hat die Erde zugericht’

7. Koral:

Gott hat die Erde zugericht’,

Gud har for jorden stelt det til

lässt’an Nahrung mangeln nicht;

så næringen skal strekke til.

Berg und Tal, die macht er nass,

Sol og regn til berg og dal,

dass dem Vieh auch wächst sein Gras;

gress til fe i tusentall,

aus der Erden Wein und Brot

og fra jorden vin og brød

schaffet Gott und giebt’s uns satt,

skaffer Gud og gjør oss mett,

dass der Mensch sein Leben hat.

slik har han vårt liv beredt.

  

Wir danken sehr und bitten ihn,

Vi takker ham for hver vår del

dass er uns geb des Geistes Sinn,

og ber at han vil la vår sjel

dass wir solches recht verstehn,

disse goder rett forstå,

stets in sein’ Geboten gehn,

alltid i hans vilje gå,

seinen Namen machen gross

og navnet hans gi ære stor,

in Christo ohn Unterlass:

alt ved Kristus her på jord,

so sing’n wir recht das Gratias.

så synger vi hans pris i kor.

  
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, October 16, 2017 10:44