Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 161: Komm, du süsse Todesstunde

BWV 161: Kom, du milde avskjedsstunden

 

17. søndag i treenighetstiden

   

1. Arie alt: Komm, du süsse Todesstunde

1. Arie alt:

Komm, du süsse Todesstunde,

Kom, du milde avskjedsstunden

da mein Geist Honig speist

da min sjel påhonning bys

aus des Löwens Munde.

ut av løvemunnen.

Mache meinen Abschied süsse,

Gjør min avskjed søt og salig,

säume nicht, Letztes Licht,

vis meg vei, du siste lys:

dass ich meinen Heiland küsse.

For jeg vil Ham kysse snarlig.

   

2. Resitativ tenor: Welt! deine Lust ist Last!

2. Resitativ tenor:

Welt! Deine Lust ist Last!!

Jord, all din lyst er last!

Dein Zucker ist mir als ein Gift verhasst!

Din glede er for meg en gift forhatt!

Dein Freudenlicht

Ditt lys og skinn

ist mein Komete.

er lik kometen

und wo man deine Rosen bricht,

Hvor man tar dine roser inn,

sind Dornen ohne Zahl

fins torner uten tall

zu meiner Seelen Qual!

til sjelens store kval!

Der blasse Tod

Den bleke død

ist meine Morgenröte,

skal bli som morgenrøden

mit solcher geht mir auf die Sonne

som lyser meg igjennom døden

der Herrlichkeit und Himmelswonne.

til herligheten, himmelføden.

Drum seufz ich recht von Herzensgrunde

Så sukker jeg av hjertegrunnen

nur nach der letzten Todesstunde!

kun etter siste avskejdsstunden!

Ich habe Lust, bei Christo bald zu weiden,

Nå ønsker jeg å bli med Krist på ferden.

ich habe Lust, von dieser Welt zu scheiden.

Nå ønsker jeg å skille meg fra verden.

   

3. Arie tenor: Mein verlangen

3. Arie tenor:

Mein Verlangen

All min lengsel

ist, den Heiland zu umfangen

er å slippe fra mitt fengsel

und bei Christo bald zu sein!

og med Kristus snart dra hjem!

Ob ich sterblich’ Asch und Erde

Om en jordisk kropp fornøden

durch den Tod zermalmet werde,

blir til intet gjennom døden,

wird der Seele reiner Schein

stiger sjelen rengjort frem,

dennoch gleich den Engeln prangen.

fri som englen, fra sitt stengsel.

   

4. Resitativ alt: Der Schluss ist schon gemacht

4. Resitativ alt:

Der Schluss ist schon gemacht:

Min avskjed er nå tatt:

Welt, gute Nacht!

Jord, ha god natt!

Und kann ich nur den Trost erwerben,

Å, kan jeg bare trøsten vinne

in Jesu Armen bald zu sterben;

i Jesu armer døden finne!

er ist mein sanfter Schlaf!

Han gjør min død så mild.

Das kühle Grab

Den kalde grav vil meg med roser dekke

wird mich mit Rosen decken,

til Jesus meg av grav skal vekke,

bis Jesus wird mich auferwecken,

og siden vil

bis er sein Schaf

han føre meg

führt auf die süsse Himmelweide,

til paradisets grønne enger

dass mich der Tod von ihm nicht scheide!

der døden ikke splitter lenger.

So brich herein, du froher Todestag!

Så bryt da frem, du dødens jubeldag

So schlage doch, du letzter Stundenschlag!

Ja slå for meg, du siste timeslag!

   

5. Kor: Wenn es meines Gottes Wille

5. Kor:

Wenn es meines Gottes Wille,

Når det kan min Gud behage,

wünsch ich, dass des Leibes Last

ønsker jeg meg aller mest

heute noch die Erde fülle

leie for min kropp å lage,

und der Geist, des Leibes Gast,

og min ånd som kroppens gjest

mit Unsterblichkeit sich kleide

skal få evighetens klede

in der süssen Himmelsfreude.

og få nyte himlens glede.

Jesu, komm und nimm mich fort!

Jesus, hent meg snart fra jord!

Dieses ist mein letztes Wort.

Gid det ble mitt siste ord.

   

6. Koral: Der Leib zwar in der Erden

6. Koral:

Der Leib zwar in der Erden

Den som i grav er stekket

von Würmen wird verzehrt,

og snart av makk fortært,

doch auferweckt soll werden,

skal dog bli gjenoppvekket

durch Christum schön verklärt,

slik Kristus har erklært,

wird leuchten als die Sonne

skal skinne som et smykke

und leben ohne Not

og leve uten nød

in himml’scher Freud und Wonne,

i himmelsk fryd og lykke.

was schadt mir denn der Tod?

Hva skade gjør min død?

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, October 16, 2017 10:37