Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 156: Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe

BWV 156: Jeg står nå med en fot i graven

 

4. søndag i åpenbaringstiden

   

1. Sinfonia

1. Sinfonia

   

2. Arie med koral tenor: Ich steh’ mit einem Fuss

2. Arie med koral:

Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe,

Jeg står nå med en fot i graven,

Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt,

Gjør med meg, Gud, til ditt behag,

bald fällt der kranke Leib hinein,

snart faller kroppen min dit ned

hilf mir in meinen Leiden,

hjelp meg, jeg plages ille,

komm, lieber Gott, wenn dir’s gefällt.

kom, kjære Gud, hjelp meg i dag!

was ich dich bitt, versag mir nicht.

Hva jeg ber om, forhold meg ei.

Ich habe schon mein Haus bestellt,

Mitt hus har jeg beskikket deg,

wenn sich mein Seel soll scheiden,

når sjel fra kropp skal skilles,

so nimm sie, Herr, in deine Händ.

så ta den Herre, vel imot,

Nur lass mein Ende selig sein!

og la meg få en salig stand!

Ist alles gut, wenn gut das End.

Er enden god, er allting godt.

   

3. Resitativ bass: Mein Angst und Not

3. Resitativ bass:

Mein Angst und Not,

Min angst og nød,

mein Leben und mein Tod

mitt livsløp og min død

steht, liebster Gott, in deinen Händen;

står, kjære Gud, i dine hender,

so wirst du auch auf mich

jeg ber at du til meg

dein gnädig Auge wenden.

et nådig øye vender.

Willst du mich meiner Sünden wegen

Vil du med straff min synd betvinge,

ins Krankenbette legen,

i sykeseng meg bringe,

mein Gott, so bitt ich dich,

min Gud, så ber jeg deg,

lass deine Güte grösser sein

la nåden større vise seg

als die Gerechtigkeit;

enn din rettferdighet;

doch hast du mich dazu versehn,

i tillegg har du meddelt meg

dass mich mein Leiden soll verzehren,

at lidelsen skal meg fortære,

ich bin bereit:

jeg er beredt:

Dein Wille soll an mir geschehn;

Din vilje skal jo skje med meg,

verschone nicht und fahre fort,

og skån meg ikke, hent meg her,

lass meine Not nicht lange währen,

la nøden ikke lenger vare;

je länger hier, je später dort.

jo lenger her, dess senere der.

   

4. Arie alt: Herr, was du willt

4. Arie alt:

Herr, was du willt, soll mir gefallen,

Gud, hva du vil, blir meg til lykke,

weil doch dein Rat am besten gilt.

og dine råd slår alltid til.

In der Freude,

Så i glede

in dem Leide,

og i lede,

im Sterben, in Bitten und Flehn

i død, i bønn, og smerte, ve,

lass mir allemal geschen,

la meg alltid dette skje,

Herr, wie du willt.

Gud, som du vil.

   

5. Resitativ bass: Und willst du

5. Resitativ bass:

Und willst du, dass ich nicht soll kranken,

Og gir du ikke kval og smerte,

so werd ich dir von Herzen danken.

så vil jeg takke deg av hjertet.

Doch aber gib mir auch dabei,

Jeg ber deg også dette gi:

dass auch in meinem frischen Leibe

at i min kropp med friske lemmer

die Seele sonder Krankheit sei

min sjel for sykdommer er fri,

und allezeit gesund verbleibe.

og sjelens sunnhet alltid fremmer.

Nimm sie durch Geist und Wort in acht,

Hold den ved Ånd og ord i akt,

denn dieses ist mein Heil,

gi frelse for min sjel,

und wenn mir Leib und Seel verschmacht,

og når min kropp og sjel forgår,

so bist du, Gott, mein Trost

hos deg jeg trøsten får,

und meines Herzens Teil!

du er mitt hjertes del!

   

6. Koral Herr, wie du willt, so schick’s mit mir

6. Koral:

Herr, wie du willt, so schick’s mit mir

Gud, som du vil, så skje med meg

im Leben und im Sterben!

i livet og i døden!

Allein zu dir steht mein Begier,

Min lyst og lengsel står til deg,

Herr, lass mich nicht verderben!

bli hos meg, du, i nøden!

Erhalt’ mich nur in deiner Huld,

Bevar meg sikkert i din gunst,

sonst, wie du willt, gib mir Geduld,

gi meg tålmodighetens kunst,

denn dein Will’ ist der beste.

din vilje er den beste.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, October 16, 2017 10:36