Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 130
Mihály arkangyal ünnepére (szeptember 29.)

 

Herr Gott, dich loben alle wir

Téged Uram Isten, dicsérünk mindannyian

1. Kórus

Herr Gott, dich loben alle wir
Und sollen billig danken dir
Für dein Geschöpf der Engel schon,
Die um dich schwebn um deinen Thron.

Téged Uram Isten, dicsérünk mindannyian
és hálát mondunk neked
teremtményeidért, az angyalokért,
kik trónodat körülveszik.

2. Recitativo
(alt)

Ihr heller Glanz und hohe Weisheit zeigt,
Wie Gott sich zu uns Menschen neigt,
Der solche Helden, solche Waffen
Vor uns geschaffen.
Sie ruhen ihm zu Ehren nicht;
Ihr ganzer Fleiß ist nur dahin gericht',
Dass sie, Herr Christe, um dich sein
Und um dein armes Häufelein:
Wie nötig ist doch diese Wacht
Bei Satans Grimm und Macht?

Ragyogó fényességük és mély bölcsességük mutatja,
hogy Isten mennyire törődik velünk, emberekkel,
hiszen előttünk teremtette
ezeket a hősöket és fegyvereket.
Dicsőségére vannak, és nem nyugszanak,
igyekezetük mind arra irányul,
hogy Krisztus Urunk, körülötted legyenek
és kicsiny nyájad óvják.
Bizony szükséges is az őrködés
a Sátán haragjával és hatalmával szemben.

3. Ária
(basszus)

Der alte Drache brennt vor Neid
Und dichtet stets auf neues Leid,
Dass er das kleine Häuflein trennet.
Er tilgte gern, was Gottes ist,
Bald braucht er List,
Weil er nicht Rast noch Ruhe kennet.

Az ősi sárkány lángol az irigységtől
és újabb csapásról képzeleg,
hogy a kicsiny nyájat elszakítsa.
Meg akarja semmisíteni, ami Istené,
alattomosan tervezi dolgait,
mivel nem ismer szünetet, sem pihenést.

4. Recitativo
(szoprán, tenor duett)

Wohl aber uns, dass Tag und Nacht
Die Schar der Engel wacht,
Des Satans Anschlag zu zerstören!
Ein Daniel, so unter Löwen sitzt,
Erfährt, wie ihn die Hand des Engels schützt.
Wenn dort die Glut
In Babels Ofen keinen Schaden tut,
So lassen Gläubige ein Danklied hören,
So stellt sich in Gefahr
Noch itzt der Engel Hülfe dar.

Örülhetünk, hogy éjjel és nappal
az angyalok serege őrködik felettünk,
hogy elhárítsa a Sátán csapását!
Dániel, aki az oroszlánok vermében ül,
megtapasztalja, hogyan védi őt az angyal keze.
És Bábel kemencéiben a hőség
Nem tesz kárt a hívőkben,
ezért azok háladalra fakadnak.
Hiszen a veszélyben kiderül,
hogy az angyali segítség közel.

5. Ária
(tenor)

Lass, o Fürst der Cherubinen,
Dieser Helden hohe Schar Immerdar
Deine Gläubigen bedienen;
Dass sie auf Elias Wagen
Sie zu dir gen Himmel tragen.

Ó, kerúbok Fejedelme,
add, hogy e hősök erős serege
szüntelen szolgálják híveidet,
hogy azokat Illés szekerén
majd hozzád a mennybe vigyék.

6. Korál

Darum wir billig loben dich
Und danken dir, Gott, ewiglich,
Wie auch der lieben Engel Schar
Dich preisen heut und immerdar.

Und bitten dich: wollst alle zeit,
Die selben heißen sein bereit,
Zu schützen deine kleine Herd',
So hält dein göttlich's Wort in Werth.

Mindezért illendően dicsérünk Téged
és hálát adunk neked, Isten, örökké,
a szép angyali sereghez hasonlóan
Téged dicsérünk ma és mindörökké.

És kérünk Téged, hogy minden időben
parancsold nékik, hogy követeid
ezt a kis nyájat óvják,
s így megvalósuljon isteni igéreted közöttünk.

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, October 05, 2017 07:16