Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 125
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Magyar fordítás [Hungarian Translation]
Kantáte BWV 125 - Békével és örömmel indulok

 

Rendezvény Mária megtisztulásának ünnepére

Német szöveg

Magyar fordítás

1. Coro

1. Kórus

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen;
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille;
Wie Gott mir verheiß en hat,
Der Tod ist mein Schlaf worden.

Békével és örömmel indulok
Az Isten akaratába;
Megvigasztalódott lelkem és szellemem,
Nyugodt és csendes;
Miképpen Istenem megígérte,
Halálom álommá változott.

   

2. Aria (Alto)

2. Ária (alt)

Ich will auch mit gebrochnen Augen
Nach dir, mein treuer Heiland sehn.
Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,
Doch fä llt mein Herz und Hoffen nicht.
Mein Jesus sieht auf mich im Sterben
Und lä sset mir kein Leid geschehn.

Kihunyt szemeimmel is csak
Téged kereslek, én üdvösségem.
Ha meg is töretik testem,
Nem vész el szívem reménye:
Jézusom rám tekint a halálban
És nem enged szégyent vallanom.

   

3. Recitativo e Choral (Basso)

3. Recitativo és Korál (basszus)

O Wunder, daß ein Herz
Vor der dem Fleisch verhaß ten Gruft und gar des Todes Schmerz nich nicht entsetzet!
Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn,
Der treue Heiland,
Der auf dem Sterbebette schon
Mit Himmelssüß igkeit den Geist ergötzet,
Den du mich, Herr, hast sehen lan,
Da in erfüllter Zeit ein Glaubensarm das Heil des Herrn umfinge;
Und machst bekannt
Von dem erhabnen Gott, dem Schöpfer aller Dinge,
Daß er sei das Leben und Heil,
Der Menschen Trost und Teil,
Ihr Retter vom Verderben,
Im Tod und auch im Sterben.

Mily csodálatos a szív,
Mely a test által gyűlölt sír előtt,
Sőt a halál fájdalmai ellenére sem reszket!
Ezt végzi bennünk Krisztus, Isten Fia,
A hűséges Üdvözítő,
Aki már a halálos ágyon is
Az Ég örömével vígasztal minket,
Akit, Uram, meglátnom engedtél,
Mikor a végső órán a hit fegyvereként az Úr üdve ölel magához;
És megmutattad,
Minden dolgok fenséges Teremtője,
Hogy Ő az élet és az üdvösség,
Az emberek vigasza s osztályrésze,
Mentsége a kárhozattól,
A halálban és az elmúlásban.

   

4. Aria (Duetto: Tenore, Basso)

4. Ária (duett: tenor, basszus)

Ein unbegreiflich Licht erfüllt den ganzen Kreis der Erden.
Es schallet krä ftig fort und fort
Ein höchst erwünscht Verheiß ungswort:
Wer glaubt, soll selig werden.

Felfoghatatlan fény árasztja el a földkerekséget.
Mind tovább visszhangzik zengőn
A régóta várt ígéret szava:
Aki hisz, üdvözülni fog.

   

5. Recitativo (Alto)

5. Recitativo (alt)

O unerschöpfter Schatz der Güte,
So sich uns Menschen aufgetan:
Es wird der Welt,
So Zorn und Fluch auf sich geladen,
Ein Stuhl der Gnaden
Und Siegeszeichen aufgestellt,
Und jedes glä ubige Gemüte
Wird in sein Gnadenreich geladen.

Ó, kimeríthetetlen kincsestára a jóságnak
Mely értünk, emberekért nyílt meg;
Egy napon a világ,
Mely annyi átkot s haragot vont magára,
Felállítja a kegyelem
És diadal trónusát:
Minden hűséges szívet akkor
A kegyelem birodalmába hív.

   

6. Choral

6. Korál

Er ist das Heil und sel'ge Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

Ő az üdvösség és az áldott fény,
Mely a nemzeteket,
Kik Téged nem ismernek, megvilágosítja
És gondoskodik róluk;
Népedre, Izraelre szálljon
Áldás, béke, öröm és dicsőség.

   
 

Vashegyi György nyersfordítása

Source: Orfeo Choir
Contributed by Pal Domokos (September 2006)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 00:40