Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 116: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

BWV 116: Du fredens fyrste, Jesus Krist

 

26. søndag i treenighetstiden

   

1. Kor (koral): Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

1. Kor (koral):

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr’ Mensch und wahrer Gott,
ein starker Nothelfer du bist
im Leben und im Tod.
Drum wir allein
im Namen dein
zu deinem Vater schreien.

Du fredens fyrste, Jesus Krist,
sann Gud og menneske,
vår hjelp mot fristelser og brist,
hva som oss her kan skje.
I sorg og savn,
i Jesu navn,
til Herren kan vi rope.

   

2. Arie alt: Ach, unaussprechlich ist die Not

2. Arie alt:

Ach, unaussprechlich ist die Not
und des erzürnten Richters Dräuen!
Kaum, dass wir noch in dieser Angst,
wie du, o Jesu, selbst verlangst,
zu Gott in deinem Namen schreien.

Akk, uutsigelig er vår nød
og truslen fra en dommers vrede!
Vi makter knapt i angst og nød,
å gjøre, Jesus, som du bød:
i navnet ditt til Gud å be.

   

3. Resitativ tenor: Gedenke doch

3. Resitativ tenor:

Gedenke doch,
o Jesu, dass du noch
ein Fürst des Friedens heissest!
Aus Liebe wolltest du dein Wort uns senden,
will sich dein Herz auf einmal von uns wenden,
der du so grosse Hülfe sonst beweisest?

Betenk da vel,
å Jesus, at du selv
en fredens fyrste heter!
Av kjærlighet ditt ord du ville sende.
Skal du ditt hjerte nå ifra oss vende,
når vi fortvilet etter hjelpen leter??

   

4. Terzett (S T B): Ach, wir bekennen

4. Tersett sopran, tenor og bass:

Ach, wir bekennen unsre Schuld
und bitten nichts als um Geduld
und um dein unermesslich Lieben.
Es brach ja dein erbarmend Herz,
als der gefallnen Schmerz
dich zu uns in die Welt getrieben.

Akk, vi bekjenner syndighet
og ber om din tålmodighet,
og kjærlighet til dine kjære.
Ditt hjerte brast da du fikk se
de falnes dype ve.
det drev deg fra din høye sfære.

   

5. Resitativ alt: Ach, lass uns durch

5. Resitativ alt:

Ach, lass uns durch die scharfen Ruten
nicht alzu heftig bluten!
O Gott, der du ein Gott der Ordnung bist,
du weisst, was bei der Feinde Grimm
vor Grausamkeit und Unrecht ist.
Wohlan, so strecke deine Hand
auf ein erschreckt geplagtes Land,
die kann der Feinde Macht bezwingen
und uns beständig Friede bringen!

Å, la oss ikke for vår brøde
av straffen heftig bløde!
Å, Gud, rettferdighets og ordens Gud,
du vet den onde fiendes hat
og fiendskap mot dine bud.
Å, Gud, rekk ut din sterke hånd
og frels vårt stakkars fedreland.
Du kan den onde undertvinge
og varig fred i landet bringe!

   

6. Koral: Erleucht auch unser Sinn und Herz

6. Koral:

Erleucht auch unser Sinn und Herz
durch den Geist deiner Gnad,
dass wir nicht treiben draus ein Scherz,
der unsrer Seelen Schad.
O Jesu Christ,
allein du bist,
der sollchs wohl kann ausrichten.

Opplys du hjerte, sjel og sinn,
gjør troen fast og sterk,
|la intet ondt få trenge inn
som skader Åndens verk.
Du Frelser sann
alene kan
slik underverk utføre.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm, 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 00:38