Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 116
A Vízkereszt utáni 25. vasárnapra

 

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

Uram Jézus, Béke Fejedelme

1. Kórus

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod.
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.

Uram Jézus, Béke fejedelme,
Igaz ember és igaz Isten,
Halálban és életben
Hatalmas segítőnk vagy.
Ezért egyedül
A Te nevedben
Atyádhoz kiáltunk.

2. Ária
(alt)

Ach, unaussprechlich ist die Not
Und des erzürnten Richters Dräuen!
Kaum, dass wir noch in dieser Angst,
Wie du, o Jesu, selbst verlangst,
Zu Gott in deinem Namen schreien.

Ó, kimondhatatlan a nyomor
És a haragos bíró indulata!
Ezért félelmeink közepette
alig merünk, amint Jézus, te kívánod
Istenhez nevedben kiáltani.

3. Recitativo
(tenor)

Gedenke doch,
O Jesu, dass du noch
Ein Fürst des Friedens heißest!
Aus Liebe wolltest du dein Wort uns senden.
Will sich dein Herz auf einmal von uns wenden,
Der du so große Hülfe sonst beweisest?

Hadd emlékeztessünk arra
Jézus, hogy Te
A Béke Fejedelme vagy!
Szeretetből küldted hozzánk igédet.
Hogy is fordulna el szíved tőlünk váratlanul,
Amikor különben annyit segítettél már?

4. Ária
(tercett
szoprán,
tenor,
basszus)

Ach, wir bekennen unsre Schuld
Und bitten nichts als um Geduld
Und um dein unermesslich Lieben.
Es brach ja dein erbarmend Herz,
Als der Gefallnen Schmerz
Dich zu uns in die Welt getrieben.

Megvalljuk bűnünket Neked,
és csak türelmedet kérjük
és végtelen szereteted.
Hiszen összetört irgalmas szíved,
amikor a bukottak fájdalma
téged arra késztetett, hogy világunkba jöjj.

5. Recitativo
(alt)

Ach, lass uns durch die scharfen Ruten
Nicht allzu heftig bluten!
O Gott, der du ein Gott der Ordnung bist,
Du weißt, was bei der Feinde Grimm
Vor Grausamkeit und Unrecht ist.
Wohlan, so strecke deine Hand
Auf ein erschreckt geplagtes Land,
Die kann der Feinde Macht bezwingen
Und uns beständig Friede bringen!

Add, hogy ne vérezzünk el
a kemény pálca csapásai alatt!
Ó, Istenünk, Te a rend Istene vagy,
Tudod, hogy a haragvó ellenség
oly kegyetlen és igazságtalan.
Így legyen, de nyújtsd ki kezed
a rettegéssel sújtott ország felé,
Hogy az megfékezze az ellenség hatalmát
és tartós békét hozzon nekünk!

6. Korál

Erleucht auch unser Sinn und Herz
Durch den Geist deiner Gnad,
Dass wir nicht treiben draus ein Scherz,
Der unsrer Seelen schad.
O Jesu Christ,
Allein du bist,
Der solchs wohl kann ausrichten.

Világosítsd meg szívünket és értelmünket
kegyelmed Lelke által,
hogy ne űzzünk tréfát abból,
ami lelkünknek kárt okoz.
Mert, Uram Jézus,
Egyedül te vagy,
aki ezt javunkra megteheted.

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 15:19