Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 114
A Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnapra

 

Ach, lieben Christen, seid getrost

Vígasztalódjatok, szeretett keresztyének

1. Kórus

Ach, lieben Christen, seid getrost,
Wie tut ihr so verzagen!
Weil uns der Herr heimsuchen tut,
Lasst uns von Herzen sagen:
Die Straf wir wohl verdienet han,
Solchs muss bekennen jedermann,
Niemand darf sich ausschließen.

Vigasztalódjatok, szeretett keresztyének,
mért vagytok úgy elkeseredve!
Ha az Úr próbára tesz minket
hadd mondjuk tiszta szívből:
A büntetést bizonnyal megérdemeltük.
Ezt kivétel nélkül
mindenki vallja meg.

2. Ária
(tenor)

Wo wird in diesem Jammertale
Vor meinen Geist die Zuflucht sein?
Allein zu Jesu Vaterhänden
Will ich mich in der Schwachheit wenden;
Sonst weiß ich weder aus noch ein.

E siralomvölgyében hol talál
lelkem menedéket?
Egyedül Jézus atyai kezéhez
akarok gyengeségemben fordulni
különben nem tudom, hová legyek.

3. Recitativo
(basszus)

O Sünder, trage mit Geduld,
Was du durch deine Schuld
Dir selber zugezogen!
Das Unrecht säufst du ja
Wie Wasser in dich ein,
Und diese Sündenwassersucht
Ist zum Verderben da
Und wird dir tödlich sein.
Der Hochmut aß vordem von der verbotnen Frucht,
Gott gleich zu werden;
Wie oft erhebst du dich mit schwülstigen Gebärden,
Dass du erniedrigt werden musst.
Wohlan, bereite deine Brust,
Dass sie den Tod und Grab nicht scheut,
So kämmst du durch ein selig Sterben
Aus diesem sündlichen Verderben
Zur Unschuld und zur Herrlichkeit.

Ó, bűnös, türelemmel hordozzad,
mindazt, mit bűnöddel
fejedre vontál.
Különben a jogtalanságot, mint vizet
szívod magadba,
és ez a bűnös szenvedély
pusztító erejű,
és halálos lesz számodra.
Büszkeséged korábban evett a tiltott gyümölcsből
hogy Istenhez hasonlóvá váljon.
Milyen gyakran törsz magasra felfuvalkodottan
hogy aztán megaláztassál.
Jól van, készítsd szívedet
hogy ne féljen a haláltól és a sírtól,
Így ha jó halálod lesz,
a bűn miatt bár elpusztulsz,
de bűntelenségre és dicsőségre ébredsz.

4. Korál
(szoprán)

Kein Frucht das Weizenkörnlein bringt,
Es fall denn in die Erden;
So muss auch unser irdscher Leib
Zu Staub und Aschen werden,
Eh er kömmt zu der Herrlichkeit,
Die du, Herr Christ, uns hast bereit'
Durch deinen Gang zum Vater.

A búzaszem nem hoz termést,
ha nem hull előtte a földbe.
Hasonlóan földi testünk is
porrá és hamuvá kell hogy váljon,
mielőtt dicsőségedbe érkezik.
Amit Urunk, Krisztusunk nékünk készítettél,
Atyádhoz való távozásod által.

5. Ária
(alt)

Du machst, o Tod, mir nun nicht ferner bange,
Wenn ich durch dich die Freiheit nur erlange,
Es muss ja so einmal gestorben sein.
Mit Simeon will ich in Friede fahren,
Mein Heiland will mich in der Gruft bewahren
Und ruft mich einst zu sich verklärt und rein.

Halál, már nem okozol nekem többé szorongást,
hiszen csak általad nyerem el szabadságomat.
Egyszer úgy is meg kell halni.
Simeonnal együtt megyek békén, örömmel (Lukács ev. 2,29)
Megváltóm őriz engem a sírban.
És magához hív engem megdicsőülve és tisztán.

6. Recitativo
(tenor)

Indes bedenke deine Seele
Und stelle sie dem Heiland dar;
Gib deinen Leib und deine Glieder
Gott, der sie dir gegeben, wieder.
Er sorgt und wacht,
Und so wird seiner Liebe Macht
Im Tod und Leben offenbar.

Gondold meg mindezt, ó lélek
és így készülj Megváltód elé.
Add vissza tested és tagjaid Istennek
aki néked egykor adta.
Gondoskodik rólad és megőriz
És így szeretetének hatalma
az életben és a halálban nyilvánvaló lesz.

7. Korál

Wir wachen oder schlafen ein,
So sind wir doch des Herren;
Auf Christum wir getaufet sein,
Der kann dem Satan wehren.
Durch Adam auf uns kömmt der Tod,
Christus hilft uns aus aller Not.
Drum loben wir den Herren.

Akár ébren vagyunk, akár alszunk
az Úréi vagyunk.
Krisztus nevére megkeresztelkedtünk
így ellenállhatunk a Sátánnak.
Ádám miatt jött a halál ránk
Krisztus azonban kihoz miden nyomorúságból.
Ezért dicsérjük az Urat.

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 15:18