Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 105
Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht
Magyar fordítás [Hungarian Translation]
Kantáte BWV 105 - Uram, ne szállj perbe a te szolgáddal

 

Rendezvény Szentháromság utáni 9. vasárnapra

Német szöveg

Magyar fordítás

1. Chor

1. Kórus

Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht.
Denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht.

Uram, ne szállj perbe a te szolgáddal,
mert egy élő sem igaz előtted!

Psalm 143,2

Zsoltárok könyve 143,2

   

2. Recitativo (Alt)

2. Recitativo (kontratenor)

Mein Gott, verwirf mich nicht,
indem ich mich in Demut vor dir beuge,
von deinem Angesicht.
Ich weiß, wie groß dein Zorn und mein Verbrechen ist,
daß du zugleich ein schneller Zeuge
und ein gerechter Richter bist.
Ich lege dir ein frei Bekenntnis dar
und stürze mich nicht in Gefahr,
die Fehler meiner Seelen
zu leugnen, zu verhehlen!

Én Istenem, ne vess el engem,
amikor alázatosan meghajtom magam Előtted,
a Te ábrázatodtól.
Jól tudom, mily nagy haragod s az én vétkem,
hiszen Te egyszerre tévedhetetlen tanú
és igazságos ítélőbíró is vagy.
Önként vallomást teszek Neked
és nem sodrom maga veszélybe azzal,
hogy lelkem hibáit Előtted
tagadjam vagy elleplezzem!

   

3. Aria (Sopran)

3. Ária (szoprán)

Wie zittern und wanken
der Sünder Gedanken,
indem sie sich untereinander verklagen
und wiederum sich zu entschuldigen wagen.
So wird ein geängstigt Gewissen
durch einige Folter zerrissen.

Milyen reszketőek és ingadozóak
a bűnös gondolatai,
amint egymás között panaszkodnak
és újra meg újra mentegetőzni merészelnek!
Eképpen a félelemteli bűntudat
saját kínpadján tépi magát darabokra.

   

4. Recitativo (Baß)

4. Recitativo (basszus)

Wohl aber dem, der seinen Bürger weiß, der alle Schuld ersetzet,
so wird die Handschrift ausgetan,
wenn Jesus sie mit Blute netzet.
Er heftet sie ans Kreuze selber an,
er wird von deinen Gütern, Leib und Leben,
wenn deine Sterbestunde schlägt,
dem Vater selbst die Rechnung übergeben.
So mag man deinen Leib, den man zu Grabe trägt,
mit Sand und Staub beschütten,
dein Heiland öffnet dir die ewgen Hütten.

Boldog azonban, aki tudja, jótállója minden tartozását pótolni kész,
s a kézzel írt papírra is kölcsönt nyer,
ha Jézus vére megnedvesítette azt.
Ő maga szögezi ki azt keresztjére,
ő fog javaidról, testedről és életedről,
amint halálos órád üt,
az Ayának pontos számadást adni.
Így, jóllehet tested a sírba tér meg
homokkal és hamuval behintve,
Üdvözítőd az örök lakóhelyet nyitja meg előtted.

   

5. Aria (Tenor)

5. Ária (tenor)

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,
so gilt der Mammon nichts bei mir.
Ich finde kein Vergnügen hier
bei dieser eitlen Welt in irdischen Sachen.

Ha tehát Jézust barátommá tehetem,
mit számít már a Mammon ezentúl?
Nem találok többé örömet itt
e hívságos világban a földi dolgok között.

   

6. Choral

6. Korál

Nun, ich weiß, du wirst mir stillen
mein Gewissen, das mich plagt.
Es wird deine Treu erfüllen,
was du selber hast gesagt:
daß auf dieser weiten Erden
keiner soll verloren werden,
sondern ewig leben soll,
wenn er nur ist Glaubens voll.

Most, tudom, lecsillapítod majd
lelkiismeretem, mely gyötör engem.
Hűségesen beteljesíted azt,
amit magad mondtál:
hogy ezen a nagy földkerekségen
senkinek sem kell elvesznie,
sőt, örök életet nyerhet
mindenki, kinek szíve hittel van tele.

Johann Rist, 1641

Johann Rist, 1641

   
 

Vashegyi György nyersfordítása
(a Lutheránia fordításának felhasználásával)

Source: Orfeo Choir
Contributed by Pal Domokos (September 2006)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 00:34