Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 101
Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapra

 

Nimm von uns Herr, du treuer Gott

Fordítsad el, Isten kérünk!

1. Kórus

Nimm von uns Herr, du treuer Gott,
Die schwere Straf und große Not,
Die wir mit Sünden ohne Zahl
Verdienet haben allzumal.
Behüt für Krieg und teurer Zeit,
Für Seuchen, Feur und großem Leid.

Fordítsad el, Isten, kérünk,
Mindenféle büntetésünk,
Amit azzal, hogy vétkeztünk,
Bizonnyal megérdemeltünk.
Őrizz tűztől, drágaságtól,
Háborútól, éhhaláltól!

2. Ária
(tenor)

Handle nicht nach deinen Rechten
Mit uns bösen Sündenknechten,
Laß das Schwert der Feinde ruhn!
Höchster, höre unser Flehen,
Dass wir nicht durch sündlich Tun
Wie Jerusalem vergehen!

Ne bánj velünk, a bűn gonosz szolgáival
jogos ítéleted szerint,
Hadd nyugodjon az ellenség kardja!
Magasságos, halld meg könyörgésünk,
Hogy bűnös tetteink miatt
Jeruzsálemhez hasonlóan el ne pusztuljunk!

3. Korál és recitativo
(szoprán)

Ach! Herr Gott, durch die Treue dein
Wird unser Land in Frieden und Ruhe sein.
Wenn uns ein Unglückswetter droht,
So rufen wir,
Barmherziger Gott, zu dir
In solcher Not:
Mit Trost und Rettung uns erschein!
Du kannst dem feindlichen Zerstören
Durch deine Macht und Hilfe wehren.
Beweis an uns deine große Gnad
Und straf uns nicht auf frischer Tat,
Wenn unsre Füsse wanken wollten
Und wir aus Schwachheit straucheln sollten.
Wohn uns mit deiner Güte bei
Und gib, dass wir
Nur nach dem Guten streben,
Damit allhier
Und auch in jenem Leben
Dein Zorn und Grimm fern von uns sei.

Urunk, a Te jóvoltodból,
Országunk békében és nyugalomban élhet.
Ha baljós vihar fenyeget
Úgy, irgalmas Isten,
Hozzád kiáltunk ilyen nyomorúságban.
Vigasztalásoddal és szabadításoddal jelenj meg!
Az ellenséges romboló erőktől
Hatalmaddal és segítő kezeddel óvj meg!
Mutasd meg rajtunk nagy kegyelmed,
És ne büntess azonnal minket.
Ha lábunk meginog,
És gyengeségünkben elbizonytalanodunk,
Jóságoddal állj mellénk
És add, hogy csak a jóra törekedjünk.
Hogy itt és majd odaát az örök életben
Haragodtól és indulatodtól mentesek legyünk.

4. Ária
(basszus)

Warum will du so zornig sein?
Es schlagen deines Eifers Flammen
Schon über unserm Haupt zusammen.
Ach, stelle doch die Strafen ein
Und trag aus väterlicher Huld
Mit unserm schwachen Fleisch Geduld!

Urunk, miért lobogtatod
Fejünk felett bősz haragod?
Indulatod lángja lecsap ránk.
Ó. állítsd le büntetésed
És atyai szeretetedből
Légy türelmes hozzánk, gyenge emberekhez!

5. Korál és recitativo
(tenor)

Die Sünd hat uns verderbet sehr.
So müssen auch die Frömmsten sagen
Und mit betränten Augen klagen:
Der Teufel plagt uns noch viel mehr.
Ja, dieser böse Geist,
Der schon von Anbeginn ein Mörder heißt,
Sucht uns um unser Heil zu bringen
Und als ein Löwe zu verschlingen.
Die Welt, auch unser Fleisch und Blut
Uns allezeit verführen tut.
Wir treffen hier auf dieser schmalen Bahn
Sehr viel Hindernis im Guten an.
Solch Elend kennst du, Herr, allein:
Hilf, Helfer, hilf uns Schwachen,
Du kannst uns stärker machen!
Ach, lass uns dir befohlen sein.

Megrontott a bűnnek férge,
Ezért a leghívebb kegyeseknek is
könnyes szemmel kell panaszolniuk:
Meggyötör a Sátán mérge.
Igen, ez a gonosz lélek,
Akinek neve már kezdetektől fogva:
gyilkos, (Jn 8,44.)
Keres bennünket, hogy üdvösségünk elvegye
És oroszlánként elnyeljen minket.(1Pt 5,8)
Ember, világ lesbe áll itt,
Testiségünk bűnre csábít.
Ezen a keskeny úton, sokféle
Akadályba ütközünk, ha jót akarunk.
Gyarlóságunk jól ismered:
Segíts, ó Segítő, segíts nekünk gyengéknek!
Te megerősíthetsz,
Ó, ne hagyd el gyermekeidet!

6. Ária (duett)
(szoprán, alt)

Gedenk an Jesu bittern Tod!
Nimm, Vater, deines Sohnes Schmerzen
Und seiner Wunden Pein zu Herzen,
Die sind ja für die ganze Welt
Die Zahlung und das Lösegeld;
Erzeig auch mir zu aller Zeit,
Barmherzger Gott, Barmherzigkeit!
Ich seufze stets in meiner Not:
Gedenk an Jesu bittern Tod!

Gondolj Jézus keserves halálára!
Atyánk, Fiad szenvedéseit
és sebeinek kínját vedd szívedre.
Ez a világ vétkének fizetése,
Megváltásunk drága pénze.
Irgalmas Isten, irgalmasságodat!
nékem is mutasd meg mindenkor
Szüntelen sóhajtozom nyomorúságomban:
Gondolj Jézus keserves halálára!

7. Korál

Leit uns mit deiner rechten Hand
Und segne unser Stadt und Land;
Gib uns allzeit dein heilges Wort,
Behüt für's Teufels List und Mord;
Verleih ein selges Stündelein,
Auf dass wir ewig bei dir sein.

Vezess bennünket jobb kezeddel
Áldd meg hazánk-s városunkat!
Add nékünk minden időben szent Igédet
Őrizz meg az ördög csalásától és pusztításától
Áldj meg boldog végórával
mennyben örök boldogsággal.

     

 

 

Gerőfi Gyuláné fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, September 25, 2017 13:06